ହାତ କମ୍ପିବା ବା ଥରିବା କେବଳ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ……. !

Spread the love

ଶରୀରର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ । ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ସେହିପରି ଶରୀରର ଯଦି ଅଛି ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା । ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ କମ୍ପି ଥାଏ ମାନେ ହାତ ଥରୁ ଥାଏ । ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଓ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ, ହାତ ଥରିଲେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ହାତ ଥରିବା କିଛି ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୁର୍ଣରିପେ ଜାଣିବା ।

ହାତ ଥରିବାର କାରଣ –

● ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଧିକ ଥରି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୁଗରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇ ଥାଏ । ସୁଗରର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଚାପ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଓ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ।

● ହାତ ଥରିବାର କାରଣ ଏନିମିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଭୋଜନରେ ପୋଷକ ତତ୍ୱ କମ୍ ହେଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ କମି ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହାତ ଥରିଥାଏ ।

● ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଚାପ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ବା କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ ।

● ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ୍ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଗଲେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢିଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ ।

ମନେରଖନ୍ତୁ –

ହାତ ଥରିବା କେବଳ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳରୁ ହିଁ ହୋଇ ନଥାଏ, ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଗମ୍ଭୀର ବେମାର ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାଇପରେ । ତେଣୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ।

ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଅନୁଛେଦଟି ପଢି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଅନୁଛେଦଟିକୁ Share କରି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ।