କେବଳ ଚାହା କଫି ନୁହେଁ, ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ହଳଦିଆ କରିଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

Spread the love

ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଥାଏ; ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ରଙ୍ଗହୀନ ହୋଇଥାଏ ।

ମାନବ ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ । ବିନା ଦାନ୍ତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି ଦାନ୍ତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତନ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ; ତେବେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ପଡିଥାଏ । ଦାନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଧଳା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଧଳା ଥିଲେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଦାନ୍ତର ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ଖରାପ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ୍ତ ପୀଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ । କେବଳ ଚାହା କଫି ନୁହେଁ, ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ହଳଦିଆ କରି ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଅଟେ ।

କେବଳ ଚାହା କଫି ନୁହେଁ, ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ହଳଦିଆ କରିଦେଇଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାନ୍ତକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଜଣା ପଡିଥାଏ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗରେ ପରିବତ୍ତାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଚାହା କଫି ନୁହେଁ, ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ ।

ସୋଡା :

ସୋଡାରେ କୁତ୍ରିମ ମିଠା ରହିଛି; ଯାହା ଦାନ୍ତର ଇନାମେଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାରର ପେୟ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ସୁଗାର ଦାନ୍ତର ଇନାମେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୋକିଥାଏ । ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଏହି ପେୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଦାନ୍ତ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏହି ପେୟ ଗୁଡିକରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ୱାଇନ୍ :

ଏହି ଲେଖାଟି ହୋଇଥାଇ ପରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ନ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମଦରେ ଟେଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଚାହାରେ ମଧ୍ୟ ମିଲିଥାଏ ଯାହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ । ରେଡ଼ ୱାଇନ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଧୂସର କରିଥାଏ ଏବଂ ଧଳା ୱାଇନ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଖୁବ ଧୂସର କରିଦେଇଥାଏ ।ଏପରି ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ୱାଇନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଏସିଡ଼ ଥାଏ ।

ଧୂମ୍ରପାନ :

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି; ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଧୂମ୍ରପାନ ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପାଇଁ ହାନିକାରକ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ । ସିଗାରେଟରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ହଳଦିଆ କରିଦେଇଥାଏ ।

ସିଟ୍ରସ ଖାଦ୍ୟ :

ସିଟ୍ରସ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ରସ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ । ସିଟ୍ରସ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏସିଡ଼ ଥାଏ; ଯାହା ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ଇନାମେଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗକୁ ହଲଦିଆରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ପାଟିକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଫା କରିବା :

ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଇଥର ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଦରକାର ଅଟେ । ଠିକ ରୂପେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ରୂପେ ବ୍ରଶ୍ କରୁ ନାହାନ୍ତି; ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ଇନାମେଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ ।