କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ୧୦ଟି ଭାଷାରେ ନିଜ ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କୁହନ୍ତୁ I Love You, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା :

Spread the love

ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବା ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ୧୦ଟି ଭାଷାରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା କହି ପରିବେ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପାରିବେ । ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଂକ ସାଥି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଂକ ଉପରେ ଇଂପ୍ରେସ ହେବେ । ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କିପରି ଚାଇନିଜ, ଇଟଲିଅନ, ଫ୍ରେନ୍ଚ ଭାଷାରେ ନିଜ ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପରିବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଂକୁ କହିବୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତାର ବି ପରିଚୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଂକ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଂକ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଇଂପ୍ରେସ ବି ହେବେ ।

୧- ଯଦି ଆପଣ ଇଟଲିଅନ ଭାଷାରେ ‘ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ’ କହିବା କୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ‘ତି ଆମୋ (ti amo)’ କୁହନ୍ତୁ । ତି ଆମୋ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ।

୨- ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରେନ୍ଚ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ “ଜେ ଟି’ ଆଇମେ (je t’aime)” କୁହନ୍ତୁ । ଜେଟ ଆଇମେର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ।

୩- ଯଦି ଆପଣ ବୁଲଗେରିଆନ ଭାଷାରେ ‘ଅବିଚମ ତେ (obicham te)’ କୁହନ୍ତୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ହୋଇଥାଏ ।

୪- ଯଦି ଆପଣ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ‘ଇଚ ଲାଇବେ ଡିଚ (ich liebe dich)’ କୁହନ୍ତୁ ।

୫- ଓଡ଼ିଆ ଯେପରି ‘ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ’ ସେହିପରି ଆଇଶଲ୍ୟଣ୍ଡିକ ଭାଷାରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ‘ଏଗ୍ ଏଲସ୍କ ପିଗ (eg elska pig)’ କୁହାଯାଏ ।

୬- ଆପଣ ଋଷିଆନ ଭାଷାରେ ‘ୟା ଟେବ୍ୟା ଲ୍ୟୁବ୍ଲ୍ୟୁ (ya tebya lyublyu)’ ଏହିପରି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିପାରିବେ ।

୭- ଯଦି ଆପଣ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭଲପାଇବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ‘ୱାତାସୀ ୱା ଅନତା ଓ ଆଇଶିତେଇମାସୁ (watasi wa o anata aaisiteimasu)’ କହିପାରିବେ ।

୮- ଡ଼ଚ ଭାଷାରେ ଆପଣ ‘ଇକ ହୋଉ ଭାଁ ଜେ (ik hou bhan je)’ କହି ନିଜ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିପରିବେ ।

୯- ଆପଣ ପାର୍ସିଆନ ଭାଷାରେ ନିଜ ପ୍ରେମର ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ‘ଦୂସ୍ତେତାନ ଦାରାମ (doostetan daaram)’ କହିପାରିବେ।

୧୦- ଯଦି ଆପଣ ଆଫ୍ରିକୀ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭଲପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ‘ଏକ ହେଟ ଯୋଉ ଲୀଫ (ek het jou lief)’ କହି ପାରିବେ ।

ସୂଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ Comment କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ Share କରି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ !