ଏହି ଚାହାକୁ ଆଜି ହିଁ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ; ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ସମୂଳେ ଦୁରେଇ ଯିବ । ଏହାର ଲାଭ ଅନେକ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ ।

Spread the love

ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜର ଚାହା ପିଇ ନ ଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣି ନ ଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ପିଆଜର ଚାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ପିଆଜ ଚାହା ଓଜନ କମ କରାଇବା ସହ ମଧୁମେହକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ଅନ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହି ଚାହାକୁ ପିଆଜର ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ କେରସେଟିନ ନାମକ ଏକ ପୋଷାକ ତତ୍ୱ ରହିଛି; ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଏହା ରକ୍ତକୁ ବୋହିବାରେ ରୋକିନଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତଚାପର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ ।

ଆପଣ ଯଦି ଅନିଦ୍ରା ଜନିତ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି; ଏହି ଚାହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳି ପାରିବ । ଦିନରେ ଥରେ ଏହି ଚାହା ପଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ।

ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣା ପଡିଛି; ପିଆଜ କ୍ୟାନସେର ସେଲକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ । ଏହା ସହ କୋଲୋନ୍ କ୍ୟାନସରକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ଚାହାର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି; ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଅନେକ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ ।

୨୦୧୧ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣା ପଡିଛି; ପିଆଜ ଚୋପା ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେସ୍ପୋସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଳୀନ ମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ମଧୁମେହ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣନ୍ତୁ :

ପିଆଜର ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପିଆଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ । ପରେ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାହା ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭଲ ରୂପେ ଫୁଟିଯାଏ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମହୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଚାହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ ।

ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏହି ଚାହାକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପିଇବା ଅନୁଚିତ । ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଚାହା ପିଅନ୍ତି, ସେହି ମାନେ ଏହି ଚାହାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।ବାକି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଚାହାକୁ ପିଇ ପାରିବେ ।