Odisha jagat

ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା : –

ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ! ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାରୀମାନଙ୍କର…

ଏକ ସପ୍ତାହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଅଳେଇଚ, ଚମତ୍କାରୀ ପରିଣାମ :-

ଭାରତକୁ ଆର୍ୟୁର୍ବେଦର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ! ପୂର୍ବ କଳେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ଆର୍ୟୁର୍ବେଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ…

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କିପରି ଡାଇବେଟିସ ଓ ପାଇଲାସ ଭଳି ରୋଗଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା

ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପଦ ! ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରକୁତିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବା ଜଡିବୁଟି…