ଡାଇବେଟିସ ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମାତ୍ର ୧ ଚାମଚ୍ ଏହି Gunda ଖାଇଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା…

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇବେଟିସ କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଘୋରଇ ଉପଚାର ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ …

ଡାଇବେଟିସ ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମାତ୍ର ୧ ଚାମଚ୍ ଏହି Gunda ଖାଇଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା… Read More
tulasi